Akce: Bělohorská 38, Praha – oprava komínů a krytinyBělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny Bělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny Bělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny Bělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny Bělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny Bělohorská 38, Praha - oprava komínů a krytiny

– oprava pláště nadstřešní části komínových těles – 4 ks (aplikace jádrové omítky a fasádního nátěru, natažení povrchu věnců reprofilační maltou monotop)

– oprava bitumenové krytiny – napojení na komínová tělesa včetně oplechování – 4 ks

–  Osazení komínových stříšek – 6ks

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.