Akce: Bošínska 228_18, Praha – oprava oplechování atiky

– utěsnění spojů atiky letováním  – 12 ks spojů

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.