Akce: Hejplíkova 545_10, Praha – oprava komínu

– demontáž obkladu nadstřešní části komínu, provedení omítky s fasádním nátěrem – 2 ks (cca 2 x 3 m2 )

Objednavatel umožní během realizace prací bezplatné parkování na svém pozemku pro jedno vozidlo.

Jedná se o indikativní nabídku vytvořenou na základě informací (rozměrů komínu) dodaných objednavatelem prací.

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Hejplíkova 545_10, Praha - oprava komínu Hejplíkova 545_10, Praha - oprava komínu Hejplíkova 545_10, Praha - oprava komínu Hejplíkova 545_10, Praha - oprava komínu