Akce : Hlavní 22. Úklid vysátím nečistot, větší kusy suti budou
odstraněny ručně. Práce ve výšce s použitím osobních ochranných
prostředků proti pádu. Budou čištěny následující části haly:

  • hlavní římsy mezi
    sloupy podélné včetně okenních parapetů
  • sloupy shora
  • lišta elektro
  • jeřábový pojezd
  • příčné trámy v průčelí
  • trafo – síť shora
  • čištění lávky jeřábu

Práce v závěsu pod jeřábem – zákazník dá k dispozici řidiče jeřábu po
celou dobu prací a pozemního pracovníka pro vysypávání
vysavačů, který bude přítomen po celou dobu prací.

Hlavní 22, Úklid ve výšce horolezeckou technikou Hlavní 22, Úklid ve výšce horolezeckou technikou Hlavní 22, Úklid ve výšce horolezeckou technikou Hlavní 22, Úklid ve výšce horolezeckou technikou Hlavní 22, Úklid ve výšce horolezeckou technikou