Akce: Na Lysině 657_27, Praha – oplechování svodů, oprava oplechování atiky

– výroba a montáž oplechování svodu dešťové vody  – 3 ks po 2,6 mb

– prodloužení svodu u terasy – 1 ks

– úprava a prodloužení svodu u terasy – 1 ks

– oprava kotvení stávajícího oplechování atiky (montáž na podkladové plechy) – 18 mb

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Na Lysině 657_27, Praha - oplechování svodů, oprava oplechování atiky Na Lysině 657_27, Praha - oplechování svodů, oprava oplechování atiky Na Lysině 657_27, Praha - oplechování svodů, oprava oplechování atiky Na Lysině 657_27, Praha - oplechování svodů, oprava oplechování atiky