Pravidelné kontroly a údržba střechy a fasády se Vám vyplatí, víte proč?

Zvýšíte celkovou životnost střechy a pláště budovy
Včasnou údržbou zamezíte nákladům na pozdější velkou opravu
Předejdete zbytečným nákladům na opravy poškození fasády či interiéru při zatékání

Pokud budou kontroly střechy či fasády pravidelné, můžete ušetřit značné náklady na pozdější opravy. Střecha, to jsou ale také okapové žlaby, a ty je třeba udržovat v čistém stavu, aby se neucpávaly a nezpůsobovaly zatékání, zároveň bude čištěním značně prodloužena jejich životnost.

Žádná střecha není bezúdržbová. Nabízíme Vám pravidelné kontroly střešní krytiny, systému odvodnění střech a pláště budovy. Kontrola střechy by měla probíhat dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Dále pak po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Cykly obnovy a kontrol jsou uvedeny v ČSN 73 1901:2011.

Kontroly se zpravidla zahajují zjištěním, zda se v některých místech podstřeší neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Případné zatékání do interiéru obvykle nahlásí zákazník. Samotná prohlídka střechy postupuje zhruba v těchto krocích:

 • Prohlídka plochy střechy – čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
 • Prohlídka plochy střechy – zalomení krytiny, posuny, chybějící části, ohnuté drážky
 • Prohlídka a případné vyčištění vtoků, žlabů a svodů a jejich průchodnost
 • Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce (komíny, zdi, střešní okna)
 • Kontrola spojů a přehybů
 • Kontrola oplechování a tmelení
 • Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
 • Koroze klempířských konstrukcí (výluhy z betonových a dřevěných konstrukcí, maltová koroze, bitumenová koroze, kyselé deště, zplodiny z komína) jako velmi častý nedostatek při kontrolách střech. Příklady z praxe dokazují, že klempířské konstrukce musejí být již v začátku správně navrženy a důkladně namontovány příp. chráněny před nepříznivými vlivy.
 • Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
 • Kontrola stavu nadstřešní části komínů
 • Kontrola sněhových zachytávačů

Tabulka – Kontroly střech po zhoršených klimatických podmínkách

Klima

Měřitelné prvky

Poznámka

Déšť

Úhrn srážek cca 30 mm/hod

Silná intenzita deště 8-40 mm/hod resp. kg/m2

Silný vítr

75-88 km/hod

Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, láme větve)

Krupobití

Průměr krup cca 20 mm

Rychlost větru okolo 60 km/hod

 

Tabulka – Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstrukční část

Stav

Cyklus kontrol (roky)

Povrch střechy

Bez nečistot, náletové zeleně

0,5

Vtoky

Průchozí, chráněné

0,5

Nátěry, nástřiky, omítky

Souvislé, nepoškozené

1

Hydroizolace

Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn

1

Tmelené spáry

Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy

1

Oplechování, lemování

Připevněné, těsné spoje

1

Nástřešní konstrukce

Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci

1

 

Tabulka – Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstruční část

Jak ztratí svojí funkci

Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)

Nutná opatření

Tmelené spáry

Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů

2-3

Odstranit tmel, nově zatmelit

Nátěry klempířských prvků

Odlupování

3-5

Očištění, nový nátěr

Omítky nadstřešních konstrukcí

Ztráta soudržnosti, odpadávání, odlupování, nasákavost

10

Nová omítka

Dlažba na podložkách položená na textilii

Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace

5

Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie

Spárovací hmota u lepené dlažby

Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár

4

Provést přespárování

 

Jak tato služba funguje?

1. Domluvte si schůzku s naším zástupcem
Na schůzce provedeme zaměření rozsahu a odhad stavu kontrolovaného objektu, poté Vám sestavíme cenovou nabídku pravidelných kontrol a údržby objektu.
2. Individuální nastavení služby
Domluvíme se na parametrech pravidelných prohlídek a údržby. Jak často, co vše budeme kontrolovat, jaké opravy lze provádět automaticky, atd.
3. Začneme provádět pravidelné kontroly a údržbu střechy dle domluveného postupu
Veškeré nalezené problémy na střeše a fasádě dle domluveného postupu buďto ihned odstraníme nebo zdokumentujeme a zdarma navrhneme postup i cenu jejich opravy.

Naši spokojení klienti

Službu „Pravidelné kontroly a údržba střech a fasád“, která je naší hlavní specializací výškových prací, poskytujeme moha zákazníkům od Ministerstva zdravotnictví, přes agentury spravující nemovitosti až po soukromé osoby – vlastníky nemovitostí.

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Palackého Náměstí č. 4. - zajištujeme výškové opravy a správu celého komplexu.

SIBE Invest– správa nemovitostí (Výškové opravy a údržba bytových domů U Kanálky 4, Křižíkova 119)

Grezart – správa nemovitostí (Výškové opravy a údržba bytových domů U Hranic 3221/16, Gutova 3317)

Avema – komplexní správa nemovitostí (Výšková správa bytových domů HAMR, Na Slatince 319)

ČVUT – Výšková správa zařízení Masarykova kolej

CH.A.L.O. s.r.o. - Výškové opravy a údržba bytového domu, Praha 1

Moskevská 30, Praha - Vršovice – Výškové opravy a údržba střech a fasád bytového domu, SVJ

Moskevská 32, Praha - Vršovice – Výškové opravy a údržba střech a fasád bytového domu, Pan Hrabě, paní Strejčková

Loretánská ul. 5

Jeseniova ul. 4., Praha - Žizkov - pan Karel Januš, Výškové opravy a údržba střech a fasád bytového domu

Masarykova 513, Roztoky u Prahy – paní Helena Zukalová, Výškové opravy a údržba střech a fasád bytového domu

SVJ Tatarkova 24, Praha 4 – Háje, Výškové opravy a údržba fasád bytového domu,

Platanová 77 - Holubice-Kozinec, Pavel Rittich,  SVJ,

atd.