Instalace protisněhových zábran se Vám vyplatí !

Zabráníte škodám způsobeným pádem sněhu ze střechy
Majitel nemovitosti je zodpovědný za škody i za případné úrazy způsobené následkem pádu sněhu ze střechy jeho domu
Zabráníte škodám způsobeným posuvem masy sněhu po střeše.
Sedlý sníh na střeše může vážit až několik tun. Pohyb této masy způsobí škody na krytině i střešních prvcích (tašky v úžlabí, antény, oplechování, odvětrávání a jiné střešní prostupy)
Snížíte náklady na vytápění v období sněhové nadílky
Souvislá vrstva sněhu ležící na střeše funguje jako kvalitní tepelná izolace.

Příprava střechy na zimu na výškových budovách je pro mnoho lidí nemyslitelnou prací. My jsme ovšem na práci ve výškách zvyklí, zajistíme nejrůznější opravy a úpravy, které pomohou se zabezpečením střechy nejen proti sněhu. Rovněž můžeme omezit námrazu a další nepříznivé vlivy chladného počasí a díky tomu ušetříte své náklady. Chcete být v klidu v zimním období? Tak se o svou střechu postarejte už na podzim a využijte k tomu skutečné profesionály, co se výšek rozhodně nebojí.

Žádná střecha není bezúdržbová. Nabízíme Vám pravidelné kontroly střešní krytiny, systému odvodnění střech a pláště budovy. Kontrola střechy by měla probíhat minimálně jednou do roka. Doporučení odborníků je však dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Dále pak po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Cykly obnovy a kontrol jsou uvedeny v ČSN 73 1901:2011.

Kontroly se zpravidla zahajují vizuální prohlídkou podstřeší, kde zjistíme, zda se v některých místech neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Samotná prohlídka střechy postupuje zhruba v těchto krocích:

  • Prohlídka plochy střechy – čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
  • Prohlídka plochy střechy – zalomení krytiny, posuny, chybějící části, ohnuté drážky
  • Prohlídka vtoků, žlabů a svodů a jejich průchodnost
  • Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce (komíny, zdi, střešní okna)
  • Kontrola spojů a přehybů
  • Kontrola oplechování a tmelení
  • Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
  • Koroze klempířských konstrukcí (výluhy z betonových a dřevěných konstrukcí, maltová koroze, bitumenová koroze, kyselé deště, zplodiny z komína) jako velmi častý nedostatek při kontrolách střech. Příklady z praxe dokazují, že klempířské konstrukce musejí být již v začátku správně navrženy a důkladně namontovány příp. chráněny před nepříznivými vlivy.
  • Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
  • Kontrola sněhových zachytávačů a hromosvodu

Tabulka – Kontroly střech po zhoršených klimatických podmínkách

Klima

Měřitelné prvky

Poznámka

Déšť

Úhrn srážek cca 30 mm/hod

Silná intenzita deště 8-40 mm/hod resp. kg/m2

Silný vítr

75-88 km/hod

Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, láme větve)

Krupobití

Průměr krup cca 20 mm

Rychlost větru okolo 60 km/hod

 

Tabulka – Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstrukční část

Stav

Cyklus kontrol (roky)

Povrch střechy

Bez nečistot, náletové zeleně

0,5

Vtoky

Průchozí, chráněné

0,5

Nátěry, nástřiky, omítky

Souvislé, nepoškozené

1

Hydroizolace

Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn

1

Tmelené spáry

Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy

1

Oplechování, lemování

Připevněné, těsné spoje

1

Nástřešní konstrukce

Soudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci

1

 

Tabulka – Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstruční část

Jak ztratí svojí funkci

Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)

Nutná opatření

Tmelené spáry

Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů

2-3

Odstranit tmel, nově zatmelit

Nátěry klempířských prvků

Odlupování

3-5

Očištění, nový nátěr

Omítky nadstřešních konstrukcí

Ztráta soudržnosti, odpadávání, odlupování, nasákavost

10

Nová omítka

Dlažba na podložkách položená na textilii

Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace

5

Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie

Spárovací hmota u lepené dlažby

Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár

4

Provést přespárování

 

Jak tato služba funguje?

1. Domluvte si schůzku s naším zástupcem
Na schůzce provedeme zaměření rozsahu a odhad stavu kontrolovaného objektu, poté Vám sestavíme cenovou nabídku pravidelných kontrol a údržby objektu.
2. Individuální nastavení služby
Domluvíme se na parametrech pravidelných prohlídek a údržby. Jak často, co vše budeme kontrolovat, jaké opravy lze provádět automaticky, atd.
3. Začneme provádět pravidelné kontroly a údržbu střechy dle domluveného postupu
Veškeré nalezené problémy na střeše a fasádě dle domluveného postupu buďto ihned odstraníme nebo zdokumentujeme a zdarma navrhneme postup i cenu jejich opravy.

Naši spokojení klienti

kontroly a údržba střech

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy: 

Sdružení vlastníků Moskevská 34 

Pan Hrabě a paní Strejčková - Moskevská 32

Pan Horák Římská  35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská 

...