Komínové lávky a střešní nášlapy

Dodáme Vám nové nebo zrenovujeme stávající komínové lávky

Potřebujete řešení bezpečného přístupu ke komínovým tělesům?

1. Návrh

Provedeme zaměření a návrh pro bezpečný přístup pomocí komínových lávek, žebříků a střešních nášlapů.

2. Realizace

Po objednání zrealizujeme práce v nejbližším možném termínu.

3. Předání

Předáme systém přístupu pro bezpečnou údržbu komínových těles (Komínové lávky, žebříky, střešní nášlapy).

Stavby musejí splňovat požadavek na bezpečné užívání a tedy především na bezpečnou údržbu (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 8 Základní požadavky, písmeno e) :

Stavba musí být navržena tak, aby splnila základní požadavky bezpečnost a přístupnost při užívání: „za předvídatelných podmínek a po dobu plánované životnosti“ .

Bezpečný přístup ke komínu je důležitou podmínkou pro vydání kladného výsledku při provádění revize spalinové cesty. Pokud není zajistěn, výsledek revizní zprávy je negativní se závadou, kterou je potřeba v určeném termínu odstranit.

Dokážeme zrekonstruovat stávající komínové lávky s využitím jejich funkčních částí nebo dodáme kompletně nové řešení přístupu.

Komínové lávky v kombinaci se střešními nášlapy a výstupovými žebříky jsou jedním ze způsobů zajištění bezpečného přístupu ke komínovému tělesu pro jeho vymetání a údržbu. Komínová lávka zřizuje 650-750mm pod ústím komínového průduchu.

Rozměry komínové lávky – šíře pochůzné plochy je min 250mm. V polovině výšky zábradlí lávky (tzn.výška 0,55m) je umístěna horizontální zábrana. Průchozí šířka je min 400mm, optimálně 600mm. Pochozí část komínové lávky má být min.100mm nad střešní krytinou. Komínové lávky je třeba opatřit vždy zábradlím.

Přístup ke komínové lávce musí být také bezpečný, pokud je výška v podkroví u výlezu více jak 600mm, je nutné přístup zabezpečit pomocí žebříku. Komínové lávky se nemusejí zřizovat, pokud je vzdálenost komínu od střešního výlezu méně než 600mm. Přístup ke komínové lávce je možné zřizovat pomocí nášlapných stupňů dodávaných specializovanými výrobci těchto prvků.

Každá stavba nebo průmyslový provoz by měly splňovat kromě estetických požadavků také zásady pro bezpečnou práci a údržbu. Tyto jsou splněny instalací kotevních bodů a průběžných záchytných systémů na střechách a fasádách budov. Může se jednat o systém kolektivní ochrany – ten má být vždy upřednostněn, systém zamezení pádu z výšky a v neposlední řadě také záchytný systém, používaný tam, kde je ohrožení pádem při práci ve výškách.

Naši spokojení klienti

CH.A.L.O. s.r.o. – rekonstrukce komínové lávky Na Moráni 4

Činžovní domy:

Malátova 395/13 – provedena rekonstrukce komínových lávek

Západní 6 – rekonstrukce historických komínových lávek a žebříků

Holečkova 49 – Instalace fasádní lavky, požárního žebříku s ochranným košem

a napojení na zábradlí výstupu včetně ochrany proti vstupu nepovolaných osob.

..atd.

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.