Hledáte řešení ochrany proti pádu na objektu nebo v průmyslovém provozu?

Komplexní řešení ochrany proti pádu na míru Vašim potřebám
Spolehněte se na nás - od návrhu systému ochrany proti pádu, přes instalaci až po školení pracovníků pro práci ve výškách.
Systémy ochrany proti pádu
Provedeme návrh i zhotovení systému ochrany proti pádu na libovolný objekt dle platné legislativy
Školení pracovníků pro práci ve výškách
Zrealizujeme školení pracovníků pro práci ve výškách dle platné legislativy a dle individuálních požadavků

Chcete dokonale chránit zaměstnance či pomocníky proti pádu? Nebo byste rádi ochránili sami sebe? Pak máte jednu skvělou možnost, a to oslovit naši společnost, která má s bezpečností práce nemalé zkušenosti.  Ochrana proti pádu je tedy něčím, na co musíme dbát každý den, kdykoliv, kdy pro někoho pracujeme. Připravíme pro vás dokonalé řešení ochrany proti pádu z výšky u různých typů budov, vždy s přihlédnutím na náročnost prováděných prací.

Každá stavba nebo průmyslový provoz by měly splňovat kromě estetických požadavků také zásady pro bezpečnou práci a údržbu.  Tyto jsou splněny instalací kotevních bodů a průběžných záchytných systémů na  střechách a fasádách budov. Připravíme pro Vás návrh řešení takové komplexní ochrany proti pádu. Může se jednat o systém kolektivní ochrany, systém zamezení pádu z výšky a v neposlední řadě také záchytný systém, používaný tam, kde je ohrožení pádem při práci ve výškách.

Stavby musejí splňovat požadavek na bezpečné užívání a tedy především na bezpečnou údržbu (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 8 Základní požadavky, písmeno e) :

Stavba musí být navržena tak, aby splnila základní požadavky bezpečnost a přístupnost při užívání: „za předvídatelných podmínek a po dobu plánované životnosti“ . 

Připravíme řešení ochrany proti pádu na míru Vašim potřebám. Od návrhu a realizace systému ochrany proti pádu, až po školení Vašich pracovníků. 

Systémy ochrany proti pádu lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. Systém kolektivní ochrany – viz N.V. 362/2005 : “Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.“

  1. Systémy zamezení pádu – zamezují vstupu pracovníka do prostoru, který je ohrožen pádem z výšky, do kapaliny, propadnutím, atd. (Např. prostor 1,5 m od nezabezpečené volné hrany u plochých střech).

  2. Záchytné systémy - používáme všude tam, kde hrozí riziko pádu pracovníka z výšky, do hloubky, propadnutí, utonutí v kapalině apod.

    Požadavky na záchytné systémy jsou tyto: Pád musí být bezpečně zachycen a zachyceného pracovníka lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění pracovníka.

    Skládají se z kotvícího bodu nebo z vedení, které je pevně nebo přechodně spojeno se stavební konstrukcí. Toto vedení může být tuhé (kolejnice) nebo poddajné (lano), horizontální (lávky, střechy), šikmé nebo vertikální (žebříky). Další součástí systému zachycení pádu jsou osobní ochranné prostředky proti pádu (OOPP) – především celotělový pracovní postroj, a spojovací řetězec – karabiny, lanyardy, tlumiče pádu apod. Systém musí být navržen jako celek z komponentů, které jsou vzájemně kompatibilní a vhodné pro danou aplikaci.

  3. Systémy pro pracovní polohování - pracovník je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno. Nicméně do pracovní polohy je třeba se nejdříve bezpečně přemístit. Toto zajistíme většinou použitím záchytného systému proti pádu

Problematika ochrany proti pádu je komplexní, proto je nutné provést posouzení stavu na místě.

Jak tato služba funguje?

1. Domluvte si schůzku s naším zástupcem
Na schůzce upřesníme rozsah služeb, které splní všechny Vaše požadavky.
2. Individuální nastavení služby
Sestavíme nabídku přímo na míru Vašim požadavkům.
Realizace zakázky
V dohodnutém termínu zrealizujeme služby přesně domluvených parametrů

Naši spokojení klienti

kontroly a údržba střech

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy: 

Sdružení vlastníků Moskevská 34 

Pan Hrabě a paní Strejčková - Moskevská 32

Pan Horák Římská  35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská 

...