Akce: Šubertova 1273_6, Praha - oplechování komínových hlavic, nátěr střechy, síť Šubertova 1273_6, Praha - oplechování komínových hlavic, nátěr střechy, síť Šubertova 1273_6, Praha - oplechování komínových hlavic, nátěr střechy, síť Šubertova 1273_6, Praha - oplechování komínových hlavic, nátěr střechy, síť Šubertova 1273_6, Praha - oplechování komínových hlavic, nátěr střechy, síť

– montáž sítě proti ptactvu – 3,5 m2
– nátěr falcované střechy okolo terasy – 15m2

– výměna a dořez střešní tašky u výlezového okýnka – 1 ks

– lokální oprava komínového pláště jádrovou omítkou – 1 ks

– kompletní oprava komínového pláště jádrovou omítkou – 1 ks

– provedení armovací vrstvy celé nadstřešní části pláště komínu a aplikace strukturální omítky – 1 ks  (dle přiloženého nákresu se jedná o komíny číslo 1. a číslo 4.)MATERIÁL / SLUŽBY

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.