Akce: Za sídlištěm 2227_24, Praha – komín, čištění žlabu

– čištění žlabu dešťové vody – 10 bm

– provizorní připevnění odloupnutého armovacího souvrství se strukturovanou omítkou k podbití střechy pomocí lepícího tmele a vrutů s podložkami – cca 3 m2

Připevnění odloupnutého armovacího souvrství bude provedeno na výslovnou žádost objednavatele prací. Objednavatel si je vědom, že technologicky správná oprava je demontáž stávajícího armovacího souvrství v celé ploše, opatření podkladu adhezivním můstkem, montáž EPS pomocí lepidla a vrutů a přítlačných talířků. Následné provedení armovacího souvrství a strukturální omítky.

– vrácení na místo posunuté krajové střešní tašky

– výroba nového komínového pláště (jádrová a štuková omítka s fasádním nátěrem) – cca 3 m2

– výroba a montáž oplechování komínové hlavice s přesahem a okapnicí – 1 ks

– montáž lapače nečistot na žlab – 3 bm

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Za sídlištěm 2227_24, Praha - oplechování komnové hlavice, čištění žlabu

oplechování komnové hlavice

Za sídlištěm 2227_24, Praha - komín, čištění žlabu Za sídlištěm 2227_24, Praha - komín, čištění žlabu