Bylo provedeno oplechování svislých a horizontálních částí dřevěného podbití přesahů střech v celkové délce cca 140 bm.

Materiál provedení: Lakovaný pozinkovaných plech s texturou letokruhů „Zlatý dub“.

Uvedená renovace pohledových ploch zvýšila jejich životnost o cca 50 let.