Příprava střechy na zimu

Jste připraveni na sněhovou nadílku?

Instalace protisněhových zábran se Vám vyplatí !

Zabráníte škodám způsobeným pádem sněhu ze střechy

Majitel nemovitosti je zodpovědný za škody i za případné úrazy způsobené následkem pádu sněhu ze střechy jeho domu

Zabráníte škodám způsobeným posuvem masy sněhu po střeše.

Sedlý sníh na střeše může vážit až několik tun. Pohyb této masy způsobí škody na krytině i střešních prvcích (tašky v úžlabí, antény, oplechování, odvětrávání a jiné střešní prostupy)

Snížíte náklady na vytápění v období sněhové nadílky

Souvislá vrstva sněhu ležící na střeše funguje jako kvalitní tepelná izolace.

Příprava střechy na zimu na výškových budovách je pro mnoho lidí nemyslitelnou prací. My jsme ovšem na práci ve výškách zvyklí, zajistíme nejrůznější opravy a úpravy, které pomohou se zabezpečením střechy nejen proti sněhu. Rovněž můžeme omezit námrazu a další nepříznivé vlivy chladného počasí a díky tomu ušetříte své náklady. Chcete být v klidu v zimním období? Tak se o svou střechu postarejte už na podzim a využijte k tomu skutečné profesionály, co se výšek rozhodně nebojí.

Žádná střecha není bezúdržbová. Nabízíme Vám pravidelné kontroly střešní krytiny, systému odvodnění střech a pláště budovy. Kontrola střechy by měla probíhat minimálně jednou do roka. Doporučení odborníků je však dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Dále pak po větším dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Cykly obnovy a kontrol jsou uvedeny v ČSN 73 1901:2011.

Kontroly se zpravidla zahajují vizuální prohlídkou podstřeší, kde zjistíme, zda se v některých místech neobjevují mapy po zatékání nebo plísně. Samotná prohlídka střechy postupuje zhruba v těchto krocích:

  • Prohlídka plochy střechy – čistota (zeleň, bahno, louže, větve, zbytky stavebních materiálů)
  • Prohlídka plochy střechy – zalomení krytiny, posuny, chybějící části, ohnuté drážky
  • Prohlídka vtoků, žlabů a svodů a jejich průchodnost
  • Kontrola napojení krytiny na prostupující a ukončující konstrukce (komíny, zdi, střešní okna)
  • Kontrola spojů a přehybů
  • Kontrola oplechování a tmelení
  • Kontrola mechanického kotvení – vizuálně
  • Koroze klempířských konstrukcí (výluhy z betonových a dřevěných konstrukcí, maltová koroze, bitumenová koroze, kyselé deště, zplodiny z komína) jako velmi častý nedostatek při kontrolách střech. Příklady z praxe dokazují, že klempířské konstrukce musejí být již v začátku správně navrženy a důkladně namontovány příp. chráněny před nepříznivými vlivy.
  • Kontrola odvětrání – funkčnost ventilátorů a hlavic
  • Kontrola sněhových zachytávačů a hromosvodu

Kontroly střech po zhoršených klimatických podmínkách

KlimaMěřitelné prvkyPoznámka
DéšťÚhrn srážek cca 30 mm/hodSilná intenzita deště 8-40 mm/hod resp. kg/m2
Silný vítr75-88 km/hodVítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, láme větve)
KrupobitíPrůměr krup cca 20 mmRychlost větru okolo 60 km/hod

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstrukční částStavCyklus kontrol (roky)
Povrch střechyBez nečistot, náletové zeleně0,5
VtokyPrůchozí, chráněné0,5
Nátěry, nástřiky, omítkySouvislé, nepoškozené1
HydroizolaceNeporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn1
Tmelené spáryPružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy1
Oplechování, lemováníPřipevněné, těsné spoje1
Nástřešní konstrukceSoudržný hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolaci1

Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí (ČSN 73 1901)

Konstruční částJak ztratí svojí funkciOdhad cyklu obnovy a údržby (roky)Nutná opatření
Tmelené spáryTrhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů2 - 3Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvkůOdlupování3 - 5Očištění, nový nátěr
Omítky nadstřešních konstrukcíZtráta soudržnosti, odpadávání, odlupování, nasákavost10Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textiliiZanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace5Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažbyVznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár4Provést přespárování

Jak tato služba funguje?

1. Domluvte si schůzku s naším zástupcem

Na schůzce provedeme zaměření rozsahu a odhad stavu kontrolovaného objektu, poté Vám sestavíme cenovou nabídku pravidelných kontrol a údržby objektu.

2. Individuální nastavení služby

Domluvíme se na parametrech pravidelných prohlídek a údržby. Jak často, co vše budeme kontrolovat, jaké opravy lze provádět automaticky, atd.

3. Začneme provádět pravidelné kontroly a údržbu střechy dle domluveného postupu

Veškeré nalezené problémy na střeše a fasádě dle domluveného postupu buďto ihned odstraníme nebo zdokumentujeme a zdarma navrhneme postup i cenu jejich opravy.

Naši spokojení klienti

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy: 

Sdružení vlastníků Moskevská 34 

Pan Hrabě a paní Strejčková – Moskevská 32

Pan Horák Římská  35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská 

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.