Komplexní řešení ochrany proti pádu

Připravíme řešení na míru Vašim potřebám

Hledáte řešení ochrany proti pádu na objektu nebo v průmyslovém provozu?

Komplexní řešení ochrany proti pádu na míru Vašim potřebám

Spolehněte se na nás – od návrhu systému ochrany proti pádu, přes instalaci až po školení pracovníků pro práci ve výškách.

Systémy ochrany proti pádu

Provedeme návrh i zhotovení systému ochrany proti pádu na libovolný objekt dle platné legislativy

Školení pracovníků pro práci ve výškách

Zrealizujeme školení pracovníků pro práci ve výškách dle platné legislativy a dle individuálních požadavků

Chcete dokonale chránit zaměstnance či pomocníky proti pádu? Nebo byste rádi ochránili sami sebe? Pak máte jednu skvělou možnost, a to oslovit naši společnost, která má s bezpečností práce nemalé zkušenosti. Ochrana proti pádu je tedy něčím, na co musíme dbát každý den, kdykoliv, kdy pro někoho pracujeme. Připravíme pro vás dokonalé řešení ochrany proti pádu z výšky u různých typů budov, vždy s přihlédnutím na náročnost prováděných prací.

Každá stavba nebo průmyslový provoz by měly splňovat kromě estetických požadavků také zásady pro bezpečnou práci a údržbu. Tyto jsou splněny instalací kotevních bodů a průběžných záchytných systémů na střechách a fasádách budov. Připravíme pro Vás návrh řešení takové komplexní ochrany proti pádu. Může se jednat o systém kolektivní ochrany, systém zamezení pádu z výšky a v neposlední řadě také záchytný systém, používaný tam, kde je ohrožení pádem při práci ve výškách.

Stavby musejí splňovat požadavek na bezpečné užívání a tedy především na bezpečnou údržbu (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 8 Základní požadavky, písmeno e) :

Stavba musí být navržena tak, aby splnila základní požadavky bezpečnost a přístupnost při užívání: „za předvídatelných podmínek a po dobu plánované životnosti“ .

Připravíme řešení ochrany proti pádu na míru Vašim potřebám. Od návrhu a realizace systému ochrany proti pádu, až po školení Vašich pracovníků.

Systémy ochrany proti pádu lze rozdělit do čtyř skupin:

1. Systém kolektivní ochrany – viz N.V. 362/2005 : “Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.“

2. Systémy zamezení pádu – zamezují vstupu pracovníka do prostoru, který je ohrožen pádem z výšky, do kapaliny, propadnutím, atd. (Např. prostor 1,5 m od nezabezpečené volné hrany u plochých střech).

4. Záchytné systémy – používáme všude tam, kde hrozí riziko pádu pracovníka z výšky, do hloubky, propadnutí, utonutí v kapalině apod.

Požadavky na záchytné systémy jsou tyto: Pád musí být bezpečně zachycen a zachyceného pracovníka lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění pracovníka.

Skládají se z kotvícího bodu nebo z vedení, které je pevně nebo přechodně spojeno se stavební konstrukcí. Toto vedení může být tuhé (kolejnice) nebo poddajné (lano), horizontální (lávky, střechy), šikmé nebo vertikální (žebříky). Další součástí systému zachycení pádu jsou osobní ochranné prostředky proti pádu (OOPP) – především celotělový pracovní postroj, a spojovací řetězec – karabiny, lanyardy, tlumiče pádu apod. Systém musí být navržen jako celek z komponentů, které jsou vzájemně kompatibilní a vhodné pro danou aplikaci.

4. Systémy pro pracovní polohování – pracovník je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno. Nicméně do pracovní polohy je třeba se nejdříve bezpečně přemístit. Toto zajistíme většinou použitím záchytného systému proti pádu.

Problematika ochrany proti pádu je komplexní, proto je nutné provést posouzení stavu na místě.

Jak tato služba funguje?

1. Domluvte si schůzku s naším zástupcem

Na schůzce upřesníme rozsah služeb, které splní všechny Vaše požadavky.

2. Individuální nastavení služby

estavíme nabídku přímo na míru Vašim požadavkům.

Realizace zakázky

V dohodnutém termínu zrealizujeme služby přesně domluvených parametrů

Naši spokojení klienti

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy:

Sdružení vlastníků Moskevská 34

Pan Hrabě a paní Strejčková – Moskevská 32

Pan Horák Římská 35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.