Kontrola a čištění okapových žlabů

Žádná střecha není bezúdržbová, i okapy potřebují pravidelnou péči.

Pravidelné kontroly a čištění okapových žlabů se Vám vyplatí, víte proč?

Jednoduchým úkonem předejdete velkým škodám

Pravidelná kontrola a čištění okapových žlabů a svodů může zabránit velkým škodám při zatékání do říms, na fasádu nebo přímo do objektu.

Včasnou údržbou zamezíte nákladům na pozdější velkou opravu

Čisté žlaby méně podléhají korozi.

Nabízíme pravidelnou komplexní prohlídku střechy

Pravidelná prohlídka zahrnuje také kontrolu všech klempířských prvků, stavu krytiny a fasády.

Kontrolu a čištění okapových žlabů možná zvládáte sami a s pouhým žebříkem. Ale co když vám již žebřík nedosáhne? Tehdy máte možnost oslovit naši společnost a pracovníky, zabývající se právě rizikovými pracemi. Dostaneme se do každé výšky a i na taková místa, která se na první pohled jeví jako zcela nepřístupná, s tímto typem výškových prací máme již letité zkušenosti. Pokud tuto službu budete využívat pravidelně, zamezíte například zatékání a samozřejmě také ucpávání okapu.

Pravidelné čištění odvodňovacího systému střechy je nezbytným předpokladem jeho správné funkce !

Zprůchodněním všech odtokových vodních cest zamezíte případným rozsáhlým škodám na objektu.

Obvyklé příčiny neprůchodných okapových žlabů a svodů jsou:

Listí a větve ze stromů

Opadávající malta ze hřebenů nebo z prejzových střech

Polámaná krytina

Ptačí trus, hnízda a mrtvá těla – tomuto znečištění lze předejít instalací ochrany proti ptactvu

Žlaby čistíme zpravidla 2x ročně (minimálně však jednou) – na podzim, po opadání listí ze stromů a na jaře po odtátí sněhu.

Jak tato služba funguje?

1. Pošlete nám poptávku pomocí webového formuláře nebo zavolejte

Popište nám stav Vašich žlabů, jejich délku, napište adresu objektu případně přidejte foto.

2. Připravíme cenovou nabídku

Budeme Vás kontaktovat pro upřesňující informace a připravíme cenovou nabídku.

3. Dříve než se nadějete budou Vaše žlaby opět funkční

Dodáme smluvené služby v dohodnutém termínu a v nejvyšší kvalitě.

Naši spokojení klienti

Ministerstvo zdravotnictví ČR – více než 800bm okapových žlabů čištěno dvakrát ročně spolu s kontrolou krytiny.

Grezart – správa nemovitostí (Bytové domy U Hranic 3221/16, Gutova 3317) – Stovky metrů okapových žlabů rozdělené často na krátké segmenty přístupné pouze ze slanění.

Avema – komplexní správa nemovitostí (Soubor bytových domů HAMR). Soustavy objektů blízkosti velkých ploch veřejné zeleně, kde dochází k velkému spadu listí v podzimních měsících.

ČVUT – správa zařízení, Masarykova kolej

CH.A.L.O. s.r.o.- správa bytového domu, žlaby čištěny dvakrát ročně

Moskevská 30 – SVJ, Bytový dům se správcem Ing. Horákem, žlaby čištěny pravidelně spolu s kontrolou klempířských prvků a krytiny

Moskevská 32 – Pan Hrabě, paní Strejčková – žlaby čištěny dvakrát do roka

Loretánská ul. 5

Jeseniova ul. 4. – pan Karel Januš

Paní Barbora Králová, Košíře

Roztoky, Masarykova 513 – paní Helena Zukalová

Platanová 77 – Holubice-Kozinec, Pavel Rittich, SVJ,

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.