Školení práce ve výškách

Provádíme školení dle individuálních požadavků klienta

Naleznete 4 evidentní chyby pracovníka na pozadí? Pokud ne, je pro Vás vhodné školení práce ve výšce :o)

Poptat službu

Pracujete výše než 1,5 m nad zemí? Pokud ano, potřebujete školení pro práce ve výškách.

Nabízíme kvalitní školení veškeré potřebné tématiky

Naše školení není jen rychlé potvrzení neověřených znalostí. Výcvik se skládá z teoretické, praktické a ověřovací části.

Provádíme školení libovolného rozsahu

Potřebujete vyškolit jednoho nebo 20 pracovníků? Nic pro nás není problém.

Školení na míru

Mimo standardních typů školení poskytujeme i školení na míru dle činnosti, kterou náš zákazník vykonává.

Zaměstnavatel zodpovídá za dostatečné proškolení zaměstnanců pro práci ve výškách již od výše pat pracovníka 1,5 m nad zemí.

Stejným způsobem zodpovídá i zadavatel – zhotovitel (OSVČ).

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy-

Dodáme školení na míru vašim potřebám a zároveň splnáme všechny legislativní požadavky.

Školení pro práce ve výškách je velice důležité především pro zaměstnavatele. Pokud by nebyli zaměstnanci proškoleni v tomto směru a došlo by k neštěstí, zaměstnavatel by velmi zaplakal. Má totiž odpovědnost za dostatečné proškolení všech pracovníků, kteří by mohli potenciálně pracovat ve výškách, nebo tam běžně pracují. A stejně zodpovídá i zadavatel či zhotovitel. Nabízíme základní školení, školení pro falešné začátečníky, školení na míru pro každého i opakovací školení, které oživí vaše znalosti a schopnosti pracovat bezpečně.

Základní typy školení práce ve výšce

Základní školení pro falešné začátečníky - od 1200,- Kč, 8 hod. Předpokládáme lezeckou připravenost a samostudium.

@ legislativa @ analýza rizik @ OOP a jejich používání a údržba @ základní uzly a kotvení @ základní lezecké techniky a lanové přístupy @ pracovní polohování @ záchrana @ ověření znalosti

Základní školení bez předchozích znalostí - od 3600,- Kč, 3 dny

@ legislativa @ analýza rizik @ OOP a jejich používání a údržba @ základní uzly a kotvení @ základní lezecké techniky a lanové přístupy @ pracovní polohování @ záchrana @ ověření znalosti

Školení na míru - cena a délka dle rozsahu

Školení zaměřené přesně na vykonávanou činnost, včetně povinné znalosti záchranných technik

Opakovací školení - od 1200,- Kč, 8 hod

Opakovací školení teorie a lezeckých technik, příprava samostudiem, ověření znalostí.

Jak tato služba funguje?

1. Napište nám požadavky na školení práce ve výškách

Napište počet účastníků školení, typ školení nebo jakou práci vykonávají. Uveďte adresu v případě preference školení na Vašem pracovišti. Můžete uvést i termín předpokládané realizace.

2. Budeme Vás kontaktovat

Domluvíme se na detailech školení a zpracujeme finální cenovou nabídku.

3. Smluvené školení práce ve výškách služby dodáme v dohodnutém termínu a v nejvyšší kvalitě.

Kvalitně odvedená práce a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým cílem. A to se týká i školení.

Reference

CH.A.L.O. s.r.o.

Činžovní domy: 

Sdružení vlastníků Moskevská 34

Pan Hrabě a paní Strejčková – Moskevská 32

Pan Horák Římská  35

Sdružení vlastníků Tatarkova 24

Pan Kozojed Nuselská

Hledat na webu

+ 420 774 866 122

obchod@altitudo.cz

Obchod: Pavel  Novák

Příprava zakázek: Pavel  Trojan

Jednatel: ing. Adam Vaňkát, Ph. D.

Provozovna

Na Zlíchově 253/13

Praha 5

152 00

Těšíme se na spolupráci.