1. Zaplechování stěn komínů 3x

3. Oplechování komínových hlavic s přesahem a s okapnicí

4. Zatěsnění prostupů odvětrávacích komínků Enkopurem (4x)

5. Přelepení pojistné hydroizolace

6. Zatěsnění dalších míst střechy Enkopurem (2x)

7. Instalace komínové stříšky nerez 2x

Holečkova 16, údržby střechy

Holečkova 16, oplechování komín 2

Holečkova 16, oplechování komín 1