Akce: Kaštanová 668, Milovice – údržba střechy

Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy Kaštanová 668, Milovice - údržba střechy

– oprava utěsnění úžlabí (demontáž střešních tašek, čištění vodních drážek, montáž těsnících klínů, montáž střešních tašek) – 140 bm
– výměna poškozených střešních tašek  – 60 ks
– oprava poškozené fasády vikýře – cca 2 m2

Objednavatel prací umožní přístup na střechu.

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.