Akce: Měděnecká 114_32, Praha – nátěr okapu a další údržba

– oprava uvolněné střešní tašky z čelní strany domu – 1 ks

– doplnění chybějících střešních tašek u okna na straně do zahrady – do 5 ks

– nátěr okapu a okapového plechu věžičky

– nátěr závětrné lišty (okapového plechu) na straně do ulice nad garáží – 1 ks

– čištění okapů a vyhodnocení potřeby jejich nátěru

– revize horní části střechy

– utěsnění/vymazání střešní krytiny okolo vikýřů v mansardě v rozsahu čtyř hodin práce

oprava strechy

oprava strechy