Akce: Milady Horákové 17_513, Praha – montáž těsnících klínů

– utěsnění oplechování ke štítové stěně tmelem – 20 bm

– montáž těsnících klínů k oplechování střešních oken a výlezu – 17 ks, 80 bm

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

oprava strechy - tesnici kliny

oprava strechy – tesnici kliny