Akce: Mostecká 276_17, Praha – žlab a jiné klempířské práce u terasy

_3, 4 –  oprava spádování žlabu u terasy (demontáž včetně háků, montáž nových háků, zpětná montáž žlabu, výroba a montáž okapového plechu, letování spojů žlabu a letování okapového oplechování) – 11 bm

Napojení nové hydroizolace terasy není součástí této nabídky

Mostecká 276_17, Praha - žlab a jiné klempířské práce u terasy Mostecká 276_17, Praha - žlab a jiné klempířské práce u terasy Mostecká 276_17, Praha - žlab a jiné klempířské práce u terasy
Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.