Akce: Na Bělidle 63_1, Praha – výroba a montáž parapetů

– výroba a montáž okapového plechu pod žlab (montáž bude provedena na stávající oplechování) – 14,5 bm

– montáž svodu a úprava jeho napojení – 14 bm

– výroba a montáž parapetů – 53 ks

– výměna poškozených střešních šablon – 20 ks

Šablony budou připevněny na plechové příponky – bude se tedy jednat o viditelnou opravu. Nové střešní šablony nejsou součástí této cenové nabídky – dodá je objednavatel prací. Střešní šablony jsou křehké. Je možné, že během oprav budou poškozeny další kusy šablon, které bude nutné vyměnit. V případě poškození dalších šablon budou tyto vyměněny a účtovány dle sazeb uvedených níže.

– utěsnění oplechování ke komínům tmelem – 2 ks

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Na Bělidle 63_1, Praha - výroba a montáž parapetů Na Bělidle 63_1, Praha - výroba a montáž parapetů Na Bělidle 63_1, Praha - výroba a montáž parapetů