Akce: Podvinný Mlýn 2349_32, 34, Praha –  – opravy z revize

– svedení vody z místa mezi vikýři u bytu paní Vavrochové o patro níže  do žlabu dešťové vody – 1 ks

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

Podvinný Mlýn 2349_32, 34, Praha - VÍCEPRÁCE - opravy z revizePodvinný Mlýn 2349_32, 34, Praha - VÍCEPRÁCE - opravy z revize