Akce: Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha – opravy z revize

Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha - opravy z revize Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha - opravy z revize Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha - opravy z revize Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha - opravy z revize Podvinný Mlýn 2356_36, 38, 40, Praha - opravy z revize– utěsnění falcovaných spojů krytiny u okapu Enkopurem – 16 bm

– utěsnění falcovaných spojů úžlabí u vikýřů Enkopurem – 147 bm

– utěsnění ležatých falcovaných spojů vikýřů Enkopurem – 37 bm

– utěsnění trhlin stojatých falcovaných spojů krytiny Enkopurem – 20 ks

– utěsnění prostupů komínků krytinou tmelem – 25 ks

– utěsnění falcovaných spojů krytiny okolo oken – 21 bm

– utěsnění děr v krytině Enkopurem – 15 ks

Práce budou provedeny s použitím osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.