Akce: U Sluncové 71/14, Praha – opravy krytiny

_1 – Klempířské práce – výměna krytiny včetně spádování podkladu (cca 6 m2 x 8 míst )

_2 – Výměna větracích komínků do krytiny (10 ks, včetně výroby)

_3 – Opravy větracích kominků (cca 40 ks)

_4 – Klempířské práce výškové – výměna krytiny atiky 4bm (demontáž/ montáž)

Spotřeba podkladních vrstev krytiny je orientační – bude upřesněno po demontáži.

U Sluncové 71_14, Praha - opravy krytiny U Sluncové 71_14, Praha - opravy krytiny U Sluncové 71_14, Praha - opravy krytiny U Sluncové 71_14, Praha - opravy krytiny