Krycí lišta, klempířské práce, opravy zatékání zlatnicka

Akce: Zlatnická 1582_10, Praha – utěsnění a montáž lišty u terasy kanceláře č. 11

– čištění spáry a utěsnění pogumované lišty tmelem – 28 bm

– výroba a montáž krycí lišty s dvojí tmelovou drážkou – 28 bm

– zpětná montáž horních vrstev inverzní skladby terasy včetně dlažby – 35 m2